Deviņi personības tipi

Eneagramma ir viens no senākajiem personības izpētes instrumentiem, kura pirmsākumi meklējami vairāk kā pirms 2000 gadiem. Eneagramma raksturo deviņus dažādus personības tipus – veidus, kā cilvēki skatās uz pasauli. Katram Eneagrammas tipam ir atšķirīgs domāšanas, jušanas un rīcības modelis, kas izriet no dziļākas iekšējās motivācijas un pasaules skatījuma. Iemācoties atpazīt dažādos skata punktus, mēs varam labāk saprast līdzcilvēku motivāciju, vajadzības, intereses, darba stilu un raksturīgo saskarsmē. Atklājot savu Eneagrammas tipu, mēs varam attīstīt savas profesionālās prasmes un pašpārliecinātību, pieņemt inteliģentākus lēmumus, izdarīt viedākas izvēles un gudri vadīt savas reakcijas uz ārējiem impulsiem. Eneagramma ir nosaukta par vienu no efektīvākajām metodēm pasaulē emocionālās inteliģences attīstīšanai.

PERFEKCIONISTS
PALĪDZĒTĀJS

UZ PANĀKUMIEM ORIENTĒTAIS

INDIVIDUĀLISTS

NOVĒROTĀJS

LOJĀLAIS SKEPTIĶIS

DZĪVES BAUDĪTĀJS

IZAICINĀTĀJS

VIDUTĀJS