Pirmais Eneagrammas tips


Perfekcionists

PIRMAIS tips ir principiāli ideālisti ar augstiem iekšējiem standartiem un morāles principiem. Ātri pamana, kas ir pareizi, kas nepareizi, un tiecas to uzlabot. Viņiem ir augsta atbildības sajūta, disciplinētība, kārtīgums. Rodas aizvainojums, ja cilvēki nerīkojas pareizi vai ir bezatbildīgi, vai negodīgi, kaut arī neizrāda to tieši. Stresa apstākļos var kļūt kritiski perfekcionisti. Viegli aizvainojami, visvairāk nosoda un kritizē sevi - nepārtraukti iekšienē skan tiesājoša balss. Izvirza sev augstus standartus. PIRMIE uzskata, ka viņiem jābūt labiem un pareiziem. Savos augstākajos attīstības līmeņos PIRMIE ir cēli, gudri, apķērīgi, objektīvi.

Ko pirmajiem darīt?

Mācīties pieņemt, ka pasaule nav perfekta. Mācīties novērtēt, ka nav tikai viens ceļš, kas ved uz Romu. 
Mācīties saprast, ka, ja kaut kas ir atšķirīgs vai nav perfekts, vienmēr nenozīmē, ka tas ir slikts vai nevērtīgs. 
Mācīties pieņemt, ka pats, citi un situācijas nav un nevar būt perfektas. 
Praktizēt piedošanu sev un citiem.
Dot sev laiku atpūtai, relaksācijai un baudai. 
Mācīties apšaubīt pašu uzstādītus neelastīgus noteikumus un gaidas. 
Atpazīt pretestības sajūtu sevī kā signālu apspiestām vēlmēm un vajadzībām. 
Atcerēties, ka dzīves mērķis ir būt cilvēkam, nevis būt perfektam. 

Mācīties no ceturtā tipa:

Iedomāties siltu un mājīgu vietu, kur varētu atvērties un justies kā pats savās mājās.
Vairāk analizēt savas emocijas un dalīties ar tām. 
Iesaistīties teātrī, dziedāt, sportot, gleznot, lai atklātu savu māksliniecisko pusi, nevērtējot sevi.


Mācīties no septītā tipa:

Pamanīt brīžus, kad ierunājas iekšējais kritiķis un par to pasmaidīt.
Mācīties izbaudīt.
Atrast humoru, nerātnību, iekšējo bērnu.
Izslēgt vārdus “jābūt” un “jādara” no savas vārdnīcas un šad tad darīt to, kas ienāk prātā.
Mācīties atzīt to, ka citu kļūdas var nozīmēt viņu tiesības būt atšķirīgiem.


Gara auglis: iecietība
Saknes grēks: dusmasProblēma citiem: pārāk kritizējošs, ievainojošs, reti izsaka atzinībuProblēma pašam: sevi iekšēji kritizē visbargākLielākā problēma: dusmas (Kādā veidā tu esi dusmīgs?)Lielākā iegūstamā spēja: priecīga nosvērtība, pacietībaKāds izskatās, kad sevi nekritiski vēro – paša izdomātais „ideālais tēls”: man ir taisnība