Otrais Eneagrammas tips

Palīdzētājs

OTRĀ tipa pārstāvji ir sirsnīgi, dāsni, pakalpīgi, atsaucīgi un līdzjūtīgi, jo viņi ir jūtīgi pret citu cilvēku sajūtām, vēlmēm, vajadzībām. Viņi redz to, kas citiem nepieciešams, pat tad, ja viņus nepazīst. OTRAJAM tipam ir svarīgi rūpēties par citiem. Ļoti svarīgas viņiem ir attiecības. Viņam ir viegli ziedot sevi. OTRĀ tipa pārstāvji vēlas, kaut viņiem labāk izdotos pateikt NĒ, jo viņi velta pārāk daudz enerģijas, rūpējoties par citiem nevis par sevi. Viņiem sāp, ja cilvēki domā, ka viņi mēģina manipulēt vai kontrolēt citus. Viss, ko viņi cenšas darīt, ir saprast citus un viņiem palīdzēt. Palīdzētājam patīk, ka viņu uzskata par sirds siltu un labestīgu cilvēku, bet, ja viņu neņem vērā vai nenovērtē, viņš var kļūt ļoti emocionāls, prasīgs vai agresīvs. OTRIE rīkojas, lai justos vajadzīgi. Bet savu vajadzību atzīšana OTRAJIEM sagādā lielas grūtības un kaunu. Viņi uzskata, ka pilnībā jāatdod sevi citiem, lai tiktu mīlēti. Viņi var būt privātīpašnieciski, iedomīgi, uzmācīgi un sagaida no citiem pārāk daudz.  Attīstīti OTRIE ir nesavtīgi un izjūt beznosacījuma mīlestību pret apkārtējiem.

Ko otrajiem darīt?

Mācīties dot, negaidot neko pretī.

Noskaidrot savas vajadzības un mācieties apmierināt tās, nevis piepildīt citu vēlmes.

Mācīties izmantot vilšanās sajūtu kā signālu tam, ka ir aizmirstas savas paša vajadzības.

Mācīties, ka attiecības ietver apmaiņu - pieņemt palīdzību un atvērt sevi citiem.

Saprast, ka cilvēku mīl un pieņem neatkarīgi no tā, ko viņš dod citiem.

Mācīties no astotā tipa:

Mācīties teikt NĒ.

Atklāt, ka spēj būt efektīvi tad, kad apmierina un ņem vērā savas vajadzības.

Izpaust to, ko vēlas.

Nedot tikai tāpēc, lai būtu mīlēti.

Atrast tādas izklaides iespējas, kurās viņi ir atkarīgi tikai no sevis.

Mācīties no ceturtā tipa:

Mācīties parūpēties par sevi.

Analizēt savas emocijas un dalīties ar tām.

Piedalīties dekoratīvās un mākslas aktivitātēs tikai tāpēc, lai iepriecinātu sevi, nevis apburtu citus.


Gara auglis: pazemība

Saknes grēks: lepnums

Problēma citiem: dod tikai, lai saņemtu; vēlas palīdzēt, kad palīdzība nav nepieciešama

Problēma sev pašam: izdegšana

Lielākā problēma: lepnums (Kādā veidā Tu esi lepns?)

Lielākā iegūstamā spēja: pazemība

Kāds izskatās, kad sevi nekritiski vēro – paša izdomātais „ideālais tēls”: Es palīdzu