Ceturtais Eneagrammas tips

Individuālists

CETURTAIS ir jūtīga un radoša, mākslinieciski apdāvināta personība ar intensīvu jūtu pasauli, romantisks, uz sevi vērsts cilvēks. Bieži jūtas pārprasts un vientuļš, jo sevi redz savādāku, atšķirīgu no pārējiem. Ilgojas pēc emocionāla kontakta un dziļi izjustas attiecību pieredzes. Citi viņu kritizē par to, ka CETURTAIS sakāpina savas jūtas. CETURTAJAM ir grūti novērtēt pašreizējās attiecības, jo viņam ir tieksme vēlēties to, ko viņš nevar iegūt, nenovērtējot to, kas viņam ir. Izvairās no kontaktiem ar "pelēko masu". Ilgojas pēc emocionāli piesātinātām attiecībām. Ir nosliece uz melanholiju un drāmu. Viņiem piemīt tieksme apmierināt savas iegribas un žēlot sevi. Individuālists tic, ka pilnību var sasniegt tikai unikālās, īpašās un piepildītās situācijās. Viņi ir ideālisti un tiecas būt autentiski. CETURTAJIEM ir izjūta par to, kas ir patiesi skaists.

Ko ceturtajiem darīt?

Mācīties akceptēt parasto, priecāties par mazajiem, vienkāršajiem ikdienas priekiem, būt apmierinātam tagad un šeit.

Mācīties fokusēties uz to, kas ir labs un pozitīvs, nevis uz to, kas trūkst.

Praktizēt fiziskas aktivitātes un palīdzēt citiem, lai atliktu mazāk laika nogrimt sevī.

Mācīties nogaidīt ar reakciju, kamēr intensīvākās emocijas ir nolīdzsvarojušās.

Mācīties saprast, ka mēs esam cilvēki, nevis cilvēku jūtas.

Mācīties no pirmā tipa:

Ceturtie var līdzsvarot savu jūtu pasauli, piešķirot dzīvei vairāk objektivitātes un stingrības. Šādā veidā viņi var atklāt to realitātes daļu, kas nav atkarīga tikai no viņu emocijām, un iemācīties ar veselo saprātu līdzsvarot bagātīgo iztēli.

Mācīties no otrā tipa:

Atmest savu individuālismu un atklāt spēju dot.

Attīstīt spēju klausīties un interesēties arī par citu cilvēku jūtām un interesēm.


Gara auglis: nosvērtībaSaknes grēks: skaudībaProblēma citiem: nepietiekamības sajūta, nebeidzamās krīzesProblēma sev pašam: neapmierināts ar ikdienišķo, to, kas ir; krasas emociju maiņasLielākā problēma: naids. Kādā veidā Tu esi skaudīgs?Lielākā iegūstamā spēja: līdzsvarsKāds izskatās, kad sevi nekritiski vēro – paša izdomātais „ideālais tēls”: Es esmu savādāks.