Piektais Eneagrammas tips


Novērotājs

PIEKTIE ir zinātkāri, modri un vērīgi. Klusi, analītiski cilvēki, kuri mīl norobežoties no apkārtējiem un pasaules, lai varētu netraucēti darīt savas lietas. Viņi ir spējīgi koncentrēties un izstrādāt sarežģītas idejas vai attīstīt sarežģītas prasmes. PIEKTIE ir neatkarīgi, inovatīvi un atjautīgi. PIEKTIE parasti dod priekšroku vērošanai, nevis aktīvai iesaistei procesos. PIEKTAJAM nepatīk, ka cilvēki izvirza pārāk daudz prasību un liek dalīties ar savām jūtām. Ārēji izskatās emocionāli atturīgi, bet vienatnē izdzīvo ļoti intensīvu jūtu dzīvi. PIEKTAJIEM nekad nav garlaicīgi, jo vienmēr atrod par ko interesēties. Viņiem ir svarīgi sargāt savu laiku un enerģiju, tādēļ viņi dzīvo pieticīgu dzīvi un cenšas būt pašpietiekami. Nelabprāt dalās ar to, kas viņiem pieder. PIEKTIE var būt pārāk iegrimuši savās domu konstrukcijās. PIEKTIE var kļūt ekscentriski, nihilistiski un norobežojušies. Savās labākajās izpausmēs PIEKTAIS ir iztēles pionieris, kas rada dažādas inovācijas un iet laikam pa priekšu. Viņš ir spējīgs redzēt pasauli pilnīgi citā veidolā.


Ko piektajiem darīt?

Mācīties piedzīvot savas jūtas tā vietā, lai patvertos racionālās domās.

Atklāt, ka attālināšanās tikai provocē citu uzmācību.

Atklāt, ka viņu ieradums vērot un domāt, attur no darbības, piedalīšanās un dzīves pieredzes.

Aktīvāk piedalīties diskusijās un fiziskās aktivitātēs.

Mācīties izpaust sevi un runāt par personīgām lietām.

Mācīties saprast, ka mēs esam cilvēciskas būtnes, nevis cilvēki domātāji.


Mācīties no septītā tipa:

Eksperimentēt, iesaistīties piedzīvojumos, riskēt, pārvērst domas rīcībā. 

Īstenot dzīvē savu ziņkārību, humoru, entuziasmu.

Ļauties baudām, kas ļaus pietuvoties neintelektuālajai pasaulei.


Mācīties no astotā tipa:

Trenēties paust pozitīvo agresivitāti.

Mācīties pārliecināt citus, lai panāktu savu.

Uzdrošināties sevi vairāk izpaust.

Savākt enerģiju, lai virzītos uz priekšu.


Gara auglis: objektivitāte

Saknes grēks: alkatība

Problēma citiem: būt pārlieku vēsam, distancētam, vērtēt citu jūtas

Problēma sev pašam: atdalīšanās no dzīves un no savām sajūtām, grūtības nodibināt un uzturēt kontaktus, ļoti pieticīgs

Lielākā problēma: alkatība (Kādā veidā Tu esi alkatīgs?)

Lielākā iegūstamā spēja: objektivitāte

Kāds izskatās, kad sevi nekritiski vēro – paša izdomātais „ideālais tēls”: Es redzu cauri.