Sestais Eneagrammas tips


Lojālais skeptiķis

SESTAJAM patīk drošības sajūta. Viņš parasti pamana to, kas varētu būt bīstams vai kaitīgs, un baidās,  ka notiks vissliktākais. SESTAIS gandrīz vienmēr spēj izvairīties no briesmām vai arī ar tām konfrontējas. Viņam gribētos, lai dzīve būtu noteiktāka. Viņš ir pienākumu cilvēks. Uz viņiem var paļauties, viņi strādā daudz un kārtīgi. Tiem piemīt izcila atbildības sajūta. Reiz nodevušies kādai lietai, ir tai ļoti lojāli. SESTIE ir brīnišķīgi problēmu risinātāji, jo labi spēj paredzēt iespējamos riskus. Viņi veicina sadarbību starp procesā iesaistītajiem cilvēkiem, labi jūt komandas dinamiku. Viņiem piemīt laba, nedaudz ekscentriska humora izjūta. Meklē atbalstu pie autoritātēm, tomēr tur tās aizdomās. Nepatīk pašiem būt par autoritātēm. SESTIE var būt ļoti satraukti – dzīvot nemitīgās raizēs un stresā. Var kļūt piesardzīgi un neizlēmīgi, sākt runāt pretī un dumpoties, būt izaicinoši. SESTIE ir kontrastu cilvēki. Bieži vien neuzticas ne sev, ne citiem. Savās labākajās izpausmēs SESTIE ir iekšēji stabili, paļaujas uz sevi, drosmīgi aizstāv sevi un citus. SESTIE uzskata, ka jāiegūst noteiktība un drošības sajūta šajā draudīgajā pasaulē, kurai nevar uzticēties. Viņi ir labi draugi un uzticami darbinieki, lieliski komandas dalībnieki.


Ko sestajiem darīt?

Mācīties saprast savu fokusētību uz riskiem, neuzticēšanos un mācīties relaksēties.

Attīstīt savu pašautoritāti un rīkoties tai atbilstoši.

Atklāt, ka citi cilvēki pasauli redz citādāk.

Atklāt, ka aktivitāte palīdz samazināt neapmierinātību.

Apzināties, ka gan cīņa, gan bēgšana ir reakcija uz bailēm.

Pieņemt, ka nenoteiktības un briesmas ir daļa no dzīves.

Mācīties turpināt darboties, pat ja parādās apdraudējuma sajūta.


Mācīties no trešā tipa:

Pašpaļāvību, spēju virzīt, pārdot sevi, būt skatuves priekšā.

Spēju pieņemt izšķirīgus lēmumus un vairs neatgriezties pie vecajām izvēlēm.


Mācīties no devītā tipa:

Lēnāks temps palīdzēs mazināt apdraudējuma sajūtas un ļaus aplūkot lietas no plašākas perspektīvas.

Uzmanības pievēršana ķermeniskajām sajūtām palīdzēs nomierināt garu un labāk savienoties ar dabu.

Attīstīt spēju koncentrēties uz sevi, ne tikai reaģēt uz apkārtējās vides kairinājumiem.

Attīstīt spēju sajust citus bez liekiem pieņēmumiem.


Gara auglis: drosme

Saknes grēks: bailes

Problēma citiem: kontrolējošs, pāratbildīgs, pārkritisks

Problēma pašam: cieš no pastāvīgām šaubām, maz dzīvesprieka

Lielākā problēma: bailes (Kādā veidā Tu esi gļēvs vai pārdoršs?)

Lielākā iegūstamā spēja: drosme

Kāds izskatās, kad sevi nekritiski vēro – paša izdomātais „ideālais tēls”: Es pildu savu pienākumu