Astotais Eneagrammas tips

Izaicinātājs

ASTOTIE ir spēcīgi, godīgi un uzticami, gatavi rīkoties. Viņi ir pašpaļāvīgi un pašpārliecināti, kaislīgi un agresīvi. Astotie runā tieši un ir apņēmīgi. ASTOTAJIEM patīk kontrolēt apkārtējo vidi un cilvēkus. Tas gandrīz vienmēr izraisa konfliktus. Viņiem ir grūti pieņemt citu cilvēku vājumu, bet taisnības vārdā Astotie gatavi aizsargāt vājākos. ASTOTAJIEM ir grūti pakļauties citu cilvēku rīkojumiem. Viņi labprāt uzņemas atbildību paši. Izrāda savas dusmas, kuras grūti noslēpt. ASTOTIE vienmēr ir gatavi iestāties par savējiem, īpaši ja pret tiem kāds izturas netaisnīgi. Viņi vienmēr cīnās līdz pēdējam. ASTOTAJIEM problēmas izraisa viņu nesavaldīgais temperaments un sava vājuma nepieļaušana. Savās labākajās izpausmēs ASTOTIE ir savaldīgi, izmanto savu spēku un enerģiju, lai uzlabot citu dzīves, kļūst varonīgi, augstsirdīgi un iedvesmojoši.


Ko Astotajiem darīt?

Mācīties atpazīt un apzināties savu ievainojamību.

Respektēt un apzināties citu cilvēku viedokļus, idejas un intereses.

Saprast savu spēku un ietekmi uz citiem.

Iemācīties pagaidīt, klausīties un domāt pirms darbības, tādā veidā vadīt savu impulsivitāti.

Pielietot tikai tik daudz spēka, cik nepieciešams atbilstoši situācijai.


Mācīties no otrā tipa:

Attīstot spēju sajust sevi cita ādā, Astotie atklās sevī empātiju, nevis tikai vēlmi dominēt.

Uzlabos komunikāciju ar citiem, atverot sevi un ļaujot citiem pamanīt savu vājumu.

Astotie kļūs pievilcīgāki, ja nonāks kontaktā ar līdzjūtību, kas viņos mīt.


Mācīties no piektā tipa:

Piekto enerģija ļaus atdzesēt Astoto asinis.

Spēju spriest objektīvi pat situācijās, kuras izraisa dusmas.

Attīstot savu iekšējo pasauli, Astotie iemācīsies sevi novērot un reflektēt, nevis tikai karstgalvīgi reaģēt.


Gara auglis: žēlsirdība

Saknes grēks: nekaunība

Problēma citiem: kontrolē, dominē, brauc visam pāri

Problēma pašam: ievaino sevi un citus ar saviem ekscesiem, neattīstīts maigums

Lielākā problēma: nekaunība, izaicināšana (Kādā veidā Tu esi nesavaldīgs un uzbrūkošs?)

Lielākā iegūstamā spēja: nevainība

Kāds izskatās, kad sevi nekritiski vēro – paša izdomātais „ideālais tēls”: Es esmu stiprs.