Devītais Eneagrammas tips


Vidutājs

DEVĪTIE ir līdzsvaroti, mierīgi un harmoniski. Izvairās no konfliktiem. DEVĪTIE grib būt apmierināti ar dzīvi, justies omulīgi. Viņi ir paļāvīgi, stabili un parasti piekrīt citu cilvēku viedoklim. Viņi var viegli saskatīt visu pušu viedokļu priekšrocības un trūkumus, tādēļ viņus sauc par vidutājiem un samierinātājiem. DEVĪTIE izskatās neizlēmīgi, viņiem piemīt iekšējs kūtrums. DEVĪTIE parasti stāv ar abām kājām uz zemes, atbalsta citus un bieži vien ir radoši, bet savās sliktākajās izpausmēs plūst līdzi straumei,  lai tikai saglabātu mieru un izvairītos no konfliktiem. Viņus uzskata par patīkamiem cilvēkiem, ar kuriem viegli saprasties. Izvairās no būtiskiem uzdevumiem un pievēršas maziem ikdienas darbiem. DEVĪTAJIEM ir grūti saprast, kas ir viņi paši. Saskaroties ar grūtībām, ir stūrgalvīgi un ietiepīgi.  Dusmu atklāta izrādīšana no DEVĪTĀ prasa ļoti daudz enerģijas, tomēr viņi mēdz būt pasīvi agresīvi. Savās labākajās izpausmēs DEVĪTIE ir nelokāmi un visaptveroši, harmoniski un spējīgi apvienot cilvēkus, un risināt konfliktus.


Ko devītajiem darīt?

Mācīties pašam izdarīt izvēles, izzināt savas vajadzības, vēlmes, idejas un prioritātes.

Mācīties pamanīt savas dusmas un saprast to kā signālu, ka citi neievēro manu viedokli.

Atgādināt sev, ka es esmu nozīmīgs.

Pieņemt konfliktus un harmonijas trūkumu kā daļu no dzīves.

Mācīties sākt darīt un kļūt redzamam.


Mācīties no trešā tipa:

Skaidrību par savu pozīciju un nostāju.

Skaidrību par prioritātēm – pieņemt lēmumus, izvērtēt iespējas, aizstāvēt sevi un būt uz skatuves, kad nepieciešams.


Mācīties no sestā tipa:

Drosmi uzņemties risku, uzdrīkstēties pārvērtēt savu ierasto rīcību un būt pašiem.

Drosmi cīnīties par savu vietu, nevis būt nedrošam vai kautrēties.

Spēju nošķirt īstās lietas no lietu parādībām un kļūt reālistiskākiem.


Gara auglis: rīcība

Saknes grēks: kūtrums

Problēma citiem: stīvs, nav sava viedokļa, bezdarbīgs, pasīvi agresīvs

Problēma pašam: dzīvi noguļ, automātiski agresīva izturēšanās

Lielākā problēma: slinkums. Kādā veidā Tu esi kūtrs?

Lielākā iegūstamā spēja: rīcība

Kāds izskatās, kad sevi nekritiski vēro – paša izdomātais „ideālais tēls”: Es esmu apmierināts