Lekciju sērija 2019/2020

Aizrautīgs ceļojums pa Eneagrammas deviņu personības tipu lokiem.

Sākot ar 2019.gada rudeni, deviņās sestdienās, no septembra līdz maijam, Jaunciema ostas omulīgajā atmosfērā vēl nebijušā formātā tiks padziļināti iepazīti deviņi eneagrammas personību tipi, to savstarpējā mijiedarbība un būtiskākie personības attīstības virzieni ikvienā no mums.


Katras sestdienas pirmā dienas daļa tiks veltīta viena eneagrammas personības tipa padziļinātai iepazīšanai, savukārt otrājā dienas daļā runāsim par kādu būtisku personības attīstības virzienu ikvienā no deviņiem eneagrammas personību tipiem.

Pasākuma idejas mērķis ir vairot dzīves kvalitāti, veicinot cieņpilnu izpratni par mūsu personību dažādību un par to – kā justies labi katram pašam savā ādā un, kā justies labi kopā ar līdzcilvēkiem.

Ikviena lekcija būs unikāla, jo konkrētās sestdienas laikā būs iespēja ne tikai iegūt bagātīgu informāciju klausoties un skatoties, bet arī smaržojot un garšojot. Pasākuma idejas autores, organizatores un lektores Elita Moiseja un Indra Sproģe būs parūpējušās, lai ikvienu no eneagrammas perosnības tipiem mēs iepazītu līdz kaulam – izjūtot katra eneagrammas tipa enerģijai atbilstošu telpas noformējumu, raksturīgākās garšas nianses, iepazīstot spilgtākos filmu varoņus un muzikālos skaņdarbus . Jūs gaida tikšanās ar sabiedrībā pazīstamiem cilvēkiem kā spilgtākajiem eneagrammas personību tipu pārstāvjiem, atklātas paneļdiskusijas un dienas noslēgumā – filmas un sarunas nepiespiestā atmosfērā.

Lekciju sērijas:
28.septembris - Pirmais personības tips un IEKŠĒJAIS KRITIĶIS ikvienā no mums
12. oktobris - Otrais personības tips un ATTIECĪBAS
16.novembris - Trešais personības tips un PATIESĀ IZAUGSME ikvienā no mums
30.novembris - Ceturtais personības tips un DVĒSELES BĒRNS ikvienā no mums
19.janvāris – Piektais personības tips un KONFLIKTU RISINĀŠANAS STRATĒĢIJAS katram tipam
29.februāris – Sestais personības tips un IEKŠĒJĀ DROSME ikvienā no mums
4.aprīlis – Septītais personības tips un IEKŠĒJĀ PLŪSMA ikvienā no mums
18.aprīlis – Astotais personības tips un LĪDERĪBA ikvienā no mums
9.maijs – Devītais personības tips un DZIEDINĀŠANA ikvienā no mums

Papildus informācija un pieteikšanās uz lekcijām, rakstot uz epastu: 9zimes@gmail.com.

Aktuālās lekcijas:

Lekcija #6  | 29.februāris, 2020  |  10:00 - 18:00  |  Rīga, Jaunciema Osta

Sestais personības tips un iekšējā drosme ikvienā no mums

Uzzināt vairāk


Lekciija #7  | 4.aprīlis, 2020  |  10:00 - 18:00  |  Rīga, Jaunciema Osta

Septītais personības tips un iekšējā plūsma ikvienā no mums

Uzzināt vairāk


Lekciija #8  | 18. aprīlis, 2020  |  10:00 - 18:00  |  Rīga, Jaunciema Osta

Astotais personības tips un līderība ikvienā no mums

Uzzināt vairāk


Lekciija #9  | 9.maijs, 2020  |  10:00 - 18:00  |  Rīga, Jaunciema Osta

Devītais personības tips un dziedināšana ikvienam no mums

Uzzināt vairāk

Lekciju arhīvs:

Lekcija #5  |  19.janvārī, 2020  | 10:00 - 18:00  | Rīga, Jaunciema Osta

Piektais Eneagrammas tips un konfliktu risināšanas stratēģijas katram tipam 

Uzzināt vairāk


Lekcija #4

Ceturtais Eneagrammas tips un Dvēseles bērns ikvienā no mums

30.11.2019


Lekcija #3

Trešais eneagrammas tips un patiesā izaugsme ikvienā no mums

16.11.2019


Lekcija #2

Otrais personības tips un attiecības starp visiem mums

12.10.2019


Lekcija #1

Pirmais personības tips un Iekšējais kritiķis ikvienā no mums

28.09.2019