Lekcija #8  |  18.aprīlī, 2020  | 10:00 - 18:00  | Rīga, Jaunciema Osta

Astotais personības tips un līderība ikvienā no mums


DIENAS ATMOSFĒRA:

Sajutīsim ASTOTĀ tipa milzīgo spēku un pāri malām plūstošo dzīvības enerģiju, uzsūksim to sevī ar visām šūnām. Apzināsim savu vietu barības ķēdē un baudīsim spēka piepildīto ēdienu. Nodzīvosim šo dienu intensīvi, bet arī mēģināsim atpazīt savu ievainojamību, un meklēsim ceļu pie piedošanas visur...

 


DIENAS PLĀNS:

Informācija tiks papildināta drīzumā.


LEKCIJU VADA:

Elita Moiseja - Eneagrammas pasniedzēja, Riso-Hudson Eneagrammas institūts
Indra Sproģe - māksliniece un režisore, Eneagrammas tēlu zīmētāja, Riso-Hudson Eneagrammas institūts

PIETEKŠANĀS:

rakstot mums uz 9zimes@gmail.com


TURPMĀKĀS LEKCIJAS:

Piesakies arī uz turpmākajām lekcijām, jo vietu skaits Jaunciema Ostā ir ierobežots:

09.05. / Devītais personības tips un DZIEDINĀŠANA ikvienā no mums

Gaidīsim!