Kas ir Eneagramma

Ir diezgan saprotami, ka mūsu uzskati, spriedumi, mūsu domāšana un attieksme pret dažādām lietām var būt ļoti atšķirīga un atkarīga no neskaitāmiem, ļoti personīgiem faktoriem. Informāciju, ko ikdienā saņemam, vispirms izlaižam caur savu personības filtru, pielāgojam savam skatu punktam un beigās tam, ko mēs domājam par attiecīgo cilvēku, pasākumu vai lietu, ir attāls sakars ar patieso realitāti. Mēs esam dažādi, domājam un rīkojamies atšķirīgi, bez tam, ir svarīgi saprast, ka mūsu rīcībai ir atšķirīga motivācija. Par šo un daudz ko citu stāsta Eneagramma - mācība par deviņiem personības raksturu tipiem, kuras nosaukums ir cēlies no grieķu valodas ennea – deviņi un gramma – zīmes.

Eneagramma ir pašizziņas un personības attīstības metode, kura pēdējās desmitgadēs guvusi plašu atzinību daudzās pasaules valstīs. Tā nav nedz plika psiholoģija, nedz izplūdusi mistika. Tas ir cilvēku transformējošs instruments, kur ar skaidru izpratni par cilvēka psiholoģiju mēs varam atklāt savus dziļumus un uzdrošināties doties elpu aizraujošā piedzīvojumā – sevis iepazīšanā. Tā iezīmē cilvēka attīstības ceļu, veicina pārmaiņas sevī, lai nāktu gaismā ne ar ko nesajaucamais un vienreizīgais oriģināls – mana ES vislabākā versija. Eneagramma mūs konfrontē ar nosacījumiem, ar visiem tiem likumiem, kuriem neapzināti pakļaujamies. Tā aicina paskatīties uz sevi no malas, pārvarēt ierobežojumus un soli pa solim iznākt brīvībā - ārā no savas ierobežojošās personības kastītes. Dažādās garīgās tradīcijās to sauc par pamošanos.

Eneagrammas mācība par 9 tipiem, kas balstās un deviņām bāziskajām kaislībām, ir Rietumu civilizācijas pirmsākumos meklējamo fundamentālo garīgo mācību, zināšanu un tradīciju moderna sintēze. Var arī teikt, ka Eneagramma ir seno zināšanu atdzimšana modernās pasaules kontekstā, ņemot vērā tās priekšrocības, kuras mums ir sniegusi zinātne un psiholoģija.

Iepazīstoties ar Eneagrammu, mūsu priekšā atklājās dziļa, diezgan sarežģīta un ļoti precīza karte, kas palīdz orientēties cilvēka rakstura tendencēs un izturēšanās veidos. Ja cilvēks ir diezgan labi sevi iepazinis (nedzīvo lielās ilūzijās pats par sevi), tad, iepazīstoties ar sava tipa aprakstu, var piedzīvot milzīgu emocionālu diskomfortu, jo Eneagrammas tipu apraksti sniedz tik detalizētu ieskatu mūsu uzvedības šablonu pasaulē, ka ir grūti tam noticēt. Vai “kāds” ir slepus mani vērojis un vēlāk to visu sīki aprakstījis grāmatā?! Ir taču lietas, kuras par mani neviens nevarētu zināt, un ir mazliet neērti lasīt par tām veikalā nopirktā grāmatā. Ir tāda sajūta - it kā katrs teikums pie mana tipa apraksta sāktos ar personīgu uzrunu man.

Parasti cilvēkiem nepatīk atzīt, ka viņi ir TAS tips. Ja kādam jau pašā sākumā ļoti patīk savs tips, tad tas, visticamāk, nav viņa īstais tips. „Ja Tev kāds cilvēks nepatīk, Tev īstenībā nepatīk viņā kaut kas, kas ir daļa no Tevis paša. Mūs netraucē tas, kas nav daļa no mums pašiem” Hermanis Hese (vācu rakstnieks).

Eneagrammas mērķis ir pārmaiņas, un tā neapstājas pie sevis izzināšanas kā pie patīkama laika kavēkļa, lai gan sākumā tas ir neticami interesanti, jo Eneagramma palīdz atpazīt savas uzvedības fiksēto modeli, ko gadu gaitā esam izkopuši. Lai apmierinātu savas vajadzības pēc mīlestības, uzmanības, pieņemšanas, mēs jau bērnībā izveidojam savas izdzīvošanas stratēģijas vai piespiedu risinājumus. Tas ir tāds konkrētā cilvēka paradumu komplekts, kas ir automātisks un pilnīgi saaudzis ar šo cilvēku – tā ir noteikta veida uztvere, domāšana, izjūtas, izturēšanās veids.   

Lai gan mūsos klātesoši ir visi deviņi Eneagrammas tipi, tas viens nostiprinās un ar laiku kļūst dominējošs. Turpmāk mēs jau skaidri zinām, kas mums patīk un kas nepatīk, kas mēs esam un kas neesam, ar kuriem cilvēkiem draudzējamies, un kuri mums “krīt uz nerviem”, kuras drēbes vilksim mugurā, un kuras – nemūžam. Mums ir sveša spontāna savas patiesās dabas izpausme.

Tomēr mūsu rīcības patiesais iemesls paliek apslēpts. Tas ir neapzināts nemiers par to, ka esam zaudējuši saikni ar savu oriģinālo un neatkārtojamo būtību - ar savu patieso ES. Atkarībā no mūsu tipa, šis nemiers izpaužas kā viena no deviņām kaislēm: dusmas, lepnums, meli, skaudība, skopums, bailes, alkatība, iekāre, slinkums. Eneagramma definē 9 dažādus cilvēku tipus (saimes), kas balstās uz šīm 9 bāziskajām kaislēm jeb saknes grēkiem.    

Ja mēs atklājam savu pamatkaislību, tad iestājas tāds „ahā” moments. Tas izskaidro visu - kāpēc es izvēlos konkrētus draugus, konkrētu sporta veidu, konkrētu skolu vai darbavietu utt. Jāpiezīmē, ka ir nepieciešama zināma drosme, lai saskatītu un atzītu savas rīcības patiesos motīvus.  

Taču sava tipa noteikšana ir tikai sākums. Eneagramma ved tālāk par cilvēka psiholoģiskā rakstura aprakstu. Svarīgākais Eneagrammas jautājums ir nevis „No Kurienes?”, bet „Uz Kurieni?”.

Ar Eneagrammas palīdzību varam ieskatīties nākotnē un saprast savus uzdevumus, savu patieso aicinājumu, un ieraudzīt savu patieso ES. Sengrieķu dzejnieka Pindara vārdiem runājot: “Uzzini, kas Tu esi un esi tas!”

Kur pielieto Eneagrammu? Pēdējos gadu desmitos Eneagramma ir uzrunājusi un ietekmējusi miljoniem cilvēku visā pasaulē. Tā ir pielietojama visdažādākajos cilvēka personīgās un garīgās izaugsmes kontekstos kā precīza un skaidra metode, kas palīdz saprast sevi un līdzcilvēkus.

Ar Eneagrammas palīdzību varam atklāt katram raksturam specifisko rīcības motivāciju, konfliktu risināšanas un komunikācijas stratēģiju. Ņemot vērā dažādu raksturu sadarbības iespējas un riskus, kas katram tipam ir atšķirīgi, iespējams samazināt konfliktu iespējamību un būtiski uzlabot gan privātās, gan profesionālās attiecības. Caur Eneagrammu var ielūkoties savā bērnībā un saprast, kā bērnībā piedzīvotais ir ietekmējis pieaugušā dzīvi. Savukārt, garīgais meklētājs šeit atrod uzticamu avotu, lai izzinātu savus patiesos dziļumus un garīgos izaicinājumus. Eneagrammai ir tik daudz pielietojumu, cik daudz ir lietotāju.

Lai gan Eneagrammā mēs runājam pārsvarā par deviņiem galvenajiem tipiem, starp tiem pastāv daudzi apakštipi un to variācijas. Mēs visi esam oriģināli, un pat Eneagramma nespēj sevī ietvert visus mūsu cilvēciskās dabas aspektus. Ir jāatceras, ka Eneagramma ir tikai karte, kas katram palīdz iepazīt sevi un apkārtējo realitāti. To nevajag pārvērtēt un absolutizēt. Taču, kad sākam saprast kaut ko par personības tipiem, mūsu komunikācija un savstarpējā sadarbība kļūst krietni vieglāka. Mēs sākam saprast un patiesi novērtēt to, ka esam atšķirīgi. Mēs iemācāmies cienīt tos, kas ir atšķirīgi no mums, un izturēties pret apkārtējiem ar lielāku toleranci un līdzjūtību. Ja tas tā nav, tad Eneagrammas mācība jums nav pareizi pasniegta. Tas laikam atbild uz jautājumu, kāpēc tieši tagad, šajā sarežģītajā pretrunu, savstarpējās neiecietības un uzskatu sadursmju laikā, mēs izvēlamies runāt par Eneagrammu. Tā palīdz mums mainīties. Nepieciešamība dzīvi ieraudzīt no jauna skatu punkta, prāta un sajūtu attīrīšana no klišejām, ilūzijām un egoisma ir priekšnosacījums, lai labāki cilvēki veidotu labāku sabiedrību. Pasauli jau nemaina skaistas idejas vai stingri likumi. Pasauli maina pārmainīti cilvēki.  

Nobeigumā gribam novēlēt, lai izdodas izmantot fundamentāli dziļās un senās Eneagrammas zināšanas sevis rūpīgai iepazīšanai un izprast šo lielāko patiesību par mūsu esību, par to, kas mēs patiesībā esam, un savienot to ar mūsu ikdienas dzīvi. Varbūt mēs kādu rītu pamodīsimies mazliet apzinātāki un laimīgāki, pa īstam pamanīsim viens otru un sāksim apzināties, ka mēs visi esam krietni lielāka Visuma, krietni lielāka stāsta sastāvdaļa, ka mēs esam šeit, lai veidotu kaut ko kopīgu, kaut ko, kas apmierinātu mūsu dvēseles dziļākās vajadzības.

Sirsnībā un uz drīzu tikšanos,

Elita Moiseja un Indra Sproģe